สื่อและบทความธรรมะ

  • บรรยากาศแห่งความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์สะอาด บนเนินเขาที่รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีกวางตัวน้อยวิ่งผ่านไปมา พร้อมทั้งต้นไม้ใบหญ้าสวยงาม ช่วยสร้างสรรค์อารมณ์ของผู้ที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวัดบุญญารามแห่งนี้มีความสุขและผ่อนคลาย เพราะสิ่งรอบกายล้วนช่วยลดภาวะความร้อนรุ่มภายในจิตใจเราให้ลดน้อยถอ[...]
  • มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่ง ทุกๆ เช้า ภรรยาจะแอบมองดูเพื่อนบ้าน จากหน้าต่างชั้นบนบ้านและวิ่งกลับมารายงานให้สามีฟัง " เพื่อนบ้านเรานี่ ซักผ้าไม่เป็นเลย เสื้อผ้าสกปรกเหลือเกิน ไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไร หรือใช้วิธีซักอย่างไร " สามีก็ตอบว่า " อย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลย เราซักผ้าของ[...]
  • อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาด ช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามลำดับ อาจารย์กล่าวว่า "เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ยาวกว่าเส้น 5 ฟุต ให้ดูหน่อยสิ" ลูกศิษย์หยุดคิดครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจลบรอยเส้นที่ยาว 5 ฟุตนั้นให้สั้นลง[...]
  • “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เรื่อง "สมาธิมีประโยชน์มากมาย ต้องใช้ให้คุ้มและให้ครบ" ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลีกไปจากสำนักของท่านอาฬารดาบสและอุททกดาบส ทั้งที่ได้สมาธิถึงสมาบัติสูงสุด ก็เพราะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่สมบูรณ์ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงละทิ้งสมาธิ พระองค์ทรงใช้สมาธิเป็นบาทคือ เป็นเครื่[...]
  • บรรยากาศแห่งความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์สะอาด บนเนินเขาที่รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีกวางตัวน้อยวิ่งผ่านไปมา พร้อมทั้งต้นไม้ใบหญ้าสวยงาม ช่วยสร้างสรรค์อารมณ์ของผู้ที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวัดบุญญารามแห่งนี้มีความสุขและผ่อนคลาย เพราะสิ่งรอบกายล้วนช่วยลดภาวะความร้อนรุ่มภายในจิตใจเราให้ลดน้อยถอ[...]