People archives

  • คนเราทุกคนต้องการมีความสุข แต่มักหลงทางหรือชอบที่จะเดินทางอ้อม โดยไม่รู้ว่าไปทางไหนกันแน่ ด้วยการหาสิ่งของมาบำเรอ ปรนเปรอเพื่อให้ได้ความสุขนั้น ซึ่งผมเองก็อยากมีความสุข แต่ผมคิดว่าความสุขจริงแล้วอยู่ไม่ได้ไกลเลย อยู่บนทางลัดด้วยซ้ำ วัดบุญญารามคือหนึ่งในทางเลือกของผมที่ได้ทั้งความ"สุขกาย" ด้วยอากาศที[...]
  • ครั้งแรกที่ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่เยอรมันหลังจากออกพรรษา วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ถือเป็นการเดินทางไกลที่สุดในชีวิต และได้มาพักอยู่ที่วัดบุญญารามแห่งนี้ สิ่งที่สัมผัสได้ ณ ตอนแรกที่ได้เห็นคือความโอ่โถงกว้างขวางของสถานที่ และความเป็นสัปปายะของที่พักอาศัย แม้จะมาในช่วงฤดูหนาว แต่สภาพแวดล้อมที่สวยงา[...]
  • สวัดดีครับ, ผมชื่อบัญชานะครับ. ฉันกำลังมองหาความดีที่สูญหายไปจากโลกนี้ จนคิดว่าคนบนโลกใบนี้กำลังลืมความดี หลงละเลิงความไม่ดี เพ้อหาส่งใหม่ๆที่ไกลตัว จนคลั่งไคล้ความงดงามอื่น ท้ายที่สุดก็ลืมบุญ สิ่งที่หมายถึงรากฐานแห่งความดี เราอยู่กับบุญเราก็ไม่ต้องกลัวลืมความดีแล้วหละ อย่างน้อยเราก็ได้พักพิงที่ตรง[...]