กิจกรรมล่าสุดของวัดบุญญาราม

  • Expired
  • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557  ในงานมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังโอวาทคติธรรมจากพระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน[...]
  • Expired
  • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2557  เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิต เพื่อสร้างชีวิตบนเส้นทางแห่งธรรมปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมได้ ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมัน[...]
  • Expired
  • ขอเชิญร่วมงานวัดแบบย้อนยุค กลิ่นอายแห่งความหลัง และมนต์เสน่ห์แบบลูกทุ่ง เข้าร่วมประกวดการแต่งกายชุดไทยแบบย้อนยุคและสัมผัสกับโชว์ศิลปวัฒนธรรมมากมาย ร้อง เต้น กับเครื่องเสียงทันสมัยโดยดีเจขึ้นชื่อ ชมและซื้อสินค้า อาหารนานาชนิดจากแม่ค้าฝีมือเด็ด วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557 ณ วัดบุญญาราม ตั้งแต่เวลา 09[...]
  • Expired
  • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557  เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิต เพื่อสร้างชีวิตบนเส้นทางแห่งธรรมปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมได้ ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมัน[...]
  • Expired
  • สุขที่นานที่สุดคือสุขจากการรักษาศีลภาวนา เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บรรยากาศที่น่าชื่นชม ธรรมชาติที่ชื่นชอบ กับธรรมะแบบง่ายๆ ธรรมะเสวนา โดยพระมหาเกรียงศักดิ์ จะทำให้ท่านที่เข้ามาสัมผัสดินแดนแห่งความสุขนี้ ลืมบางอย่างที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง มองไม่เห็นทาง เกิดเป็นปัญญาที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาได้อย่างน่าอัศจร[...]