บรรยากาศอันสวยงามของวัดบุญญาราม

บรรยากาศแห่งความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์สะอาด บนเนินเขาที่รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีกวางตัวน้อยวิ่งผ่านไปมา พร้อมทั้งต้นไม้ใบหญ้าสวยงาม ช่วยสร้างสรรค์อารมณ์ของผู้ที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวัดบุญญารามแห่งนี้มีความสุขและผ่อนคลาย เพราะสิ่งรอบกายล้วนช่วยลดภาวะความร้อนรุ่มภายในจิตใจเราให้ลดน้อยถอยลง สร้างความเบาสบายใจให้เกิดขึ้นกับชีวิต พร้อมสำหรับการต่อสู้การการดำเนินชีวิตต่อไป

Leave a reply

Your email address will not be published.