กิจกรรม Wat Bunyaram Fest2014

วัดบุญญารามได้จัดกิจกรรม Wat Bunyaram Fest2014 โดยการนำเสนอ รูปแบบกิจกรรมในลักษณะงานวัด ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมและการออกร้านต่างๆมากมาย รวมทั้งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงการแสดงอื่นๆที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีความสนุกสนานอิ่มบุญกันถ้วนหน้า ขอขอบคุณทุกรอยยิ้งและเสียงหัวเรา ร้านค้าทุกร้านที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมงานประจำปีวัดบุญญาราม ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไป แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า กับกิจกรรมม่วนสนุกสนานอิ่มบุญเช่นนี้ สาธุ..

Leave a reply

Your email address will not be published.