กิจกรรมสวัสดีปีใหม่

วัดบุญญารามได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่เพื่อเป็นการทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมนี และมีชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาร่วมทำบุญในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก บรรยากาศแบบอบอุ่นสนุกสนานเรียบง่าย ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ ทางวัดบุญญารามจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายเเข็งแรงตลอดไป

Leave a reply

Your email address will not be published.