กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2557

วัดบุญญารามได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในค่ำคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2556  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสวดมนต์ได้ตระหนักถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ถวายเป็นพุทธบูชา ต้อนรับปีใหม่
ไม่มั่วเมาอบายมุข เสพสุขไปวันๆ เป็นการบำเพ็ญทานศีลภาวนา ต่ออายุพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง นอกจากนั้นยังได้มาพบเจอกัลยาณมิตร ญาติธรรมได้ทำบุญร่วมกัน และยังเป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรมะ จะนำพาความสุขกายสุขใจอย่างยั่งยืน ที่มีผู้ร่วมสวดแบบทุกเพศทุกวัย ที่ทุกคนมีความสุขกันแบบสุดสุด ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Leave a reply

Your email address will not be published.