กิจกรรมวันเข้าพรรษา

วัดบุญญารามจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ปี 2556 ในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี และขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีที่สนุกสนาน พร้อมทั้งได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมา ได้บุญกันถ้วนหน้า ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้

Leave a reply

Your email address will not be published.