กิจกรรมวันมาฆบูชา

วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น ประเทศเยอรมันได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และกิจกรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชานี้ยังได้รับความสนใจจะชาวไทยและชาวเยอรมันในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างมากมายแม้ จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอความสุขจงมีแก่ทุกท่าน ขอบุญนั้นรักษาทุกท่านเทอญ

Leave a reply

Your email address will not be published.