ภารกิจหลักวัดบุญญาราม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • เผยแผ่พระพุทธศาสนา

 • วัดบุญญารามเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความเงียบสงบเหมาะสำหรับเป็นที่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของชาวพุทธและผู้สนใจทั่วไป

รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

 • วัดบุญญารามมีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝั่งความเป็นไทยผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมในมนต์ขลังของวิถีไทย.

ไฝ่ศึกษาและปฏิบัติธรรม
 • ไฝ่ศึกษาและปฏิบัติธรรม

 • สถานที่เงียบสงบ บนเนินเขา เหมาะสำหรับการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม วัดบุญญารามจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามวาระต่างๆอยู่เสมอเพราะเราเห็นว่า"ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข"

ดำรงสามัคคีพี่น้องไทย
 • ดำรงสามัคคีพี่น้องไทย

 • วัดบุญญารามมุ่งส่งเสริมชุมชนชาวไทยในเยอรมันให้มีความสุขและสามัคคี โดยเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานช่วยเหลือชาวไทยในเยอรมันให้มีพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมต่อไป

กิจกรรมวัดบุญญาราม

 • Expired
 • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557  เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิต เพื่อสร้างชีวิตบนเส้นทางแห่งธรรมปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมได้ ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมัน[...]
 • Expired
 • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2557  เพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงแห่งชีวิต เพื่อสร้างชีวิตบนเส้นทางแห่งธรรมปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมได้ ณ วัดบุญญาราม เมืองเชินบอร์น เยอรมัน[...]
 • Expired
 • วัดบุญญารามขอเชิญชาวไทยและชาวเยอรมัน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2557  ในงานมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังโอวาทคติธรรมจากพระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยพร้อมเพรียงกัน[...]

กัลยาณมิตรสะกิดบอก

นายกิตติชัย สุววรรณวงศ์
 • นายกิตติชัย สุววรรณวงศ์

 • นักศึกษาไทยในเยอรมัน
 • คนเราทุกคนต้องการมีความสุข แต่มักหลงทางหรือชอบที่จะเดินทางอ้อม โดยไม่รู้ว่าไปทางไหนกันแน่ ด้วยการหาสิ่งของมาบำเรอ ปรนเปรอเพื่อให้ได้ความสุขนั้น ซึ่งผมเองก็อยากมีความสุข แต่ผมคิดว่า[...]

ข่าวสารและสาระต่างๆ

คำคม บรมธรรม

สื่อ/พระธรรมเทศนา

 • บรรยากาศแห่งความเงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์สะอาด บนเนินเขาที่รายล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีกวางตัวน้อยวิ่งผ่านไปมา พร้อมทั้งต้นไม้ใบหญ้าสวยงาม ช่วยสร้างสรรค์อารมณ์ของผู้ที่ได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งวัดบุญญารามแห่งนี้มีความสุขและผ่อนคลาย เพราะสิ่งรอบกายล้วนช่วยลดภาวะความร้อนรุ่มภายในจิตใจเราให้ลดน้อยถอ[...]